Water Technology

Nederland en water; ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Achter de kust met de beschermde duinen schuilt een landschap van sloten, vaarten, kanalen, plassen, meren en rivieren.

Bijna een derde van Nederland ligt onder de zeespiegel. Van oudsher moesten de Hollanders met molens, gemalen, polders en dijken en later met waterwerken zoals de Afsluitdijk en de Deltawerken het water onder controle krijgen. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een land dat niet alleen haar schoonheid, maar ook haar rijkdom mede aan het water te danken heeft.

Waterschappen

Deze complexe infrastructuur is het resultaat van een eeuwenoude samenwerking tussen burgers, overheden en het bedrijfsleven. De waterschappen spelen een belangrijke rol bij het waterbeheer in Nederland. Het eerste, nog steeds operationele, waterschap werd in 1255 in Leiden ingesteld. Alle inwoners van Nederland betalen waterschapsbelasting en beslissen mee met door hun stem uit brengen in de waterschapsverkiezingen. Nieuwe technologie├źn zoals de windwatermolen voor de beheersing van de waterstand en de moddermolen, tegen de verzanding van de vaarwegen, speelden een grote rol bij de ontwikkeling van het land. Op universiteiten ontwikkelde waterbouw zich rond 1800 ook als volwaardig specialisme met onderwerpen als: hydrostatica en mathematica tot droogdokken, zuigpompen en de lepelbaggermolen.

Kennis van water

De bescherming tegen het water was vroeger de verantwoording van de lokale gemeenschappen, onder het motto, wie water deert, wie water keert. Hiervoor werden aannemers ingeschakeld en ontstonden uiteindelijk gespecialiseerde waterbouwers en baggeraars zoals Royal Boskalis en Van Oord. Tezamen met kennisinstituten zoals Deltares en ingenieursbureaus vormen deze bedrijven de top van de wereld als het gaat om waterbouw, watermanagement en waterbescherming. Iconische voorbeelden zijn natuurlijk de Palmeilanden in Dubai, de Maaskering en Deltawerken in eigen land of de stormvloedbescherming in New York en New Orleans.

Middle Point

Middle Point heeft een ijzersterke positie opgebouwd in het vinden van passend personeel voor deze bedrijfstakken. Middle Point is partner voor vast- en projectmatig werk bij baggeraars, offshore aannemers, waterschappen en ingenieursbureaus. Kijk voor het meest actuele aanbod van posities voor de Nederlandse markt bij onze vacatures.