Middle Point
Vacatures
inNorddeutschland
inRotterdam area
inNorddeutschland
Snel zoeken
Connect met ons
Suzanne Mulder Nicolette Vrouwes Samira Adrar Wouter Wettke Caspar Nuijten Marco Mooijer Bas Lokhorst Hennie Witbraad Maarten van Haren

Privacy statement

Middle Point doet er alles aan om de privacy en persoonsgegevens van gebruikers van de website te bewaken. Op deze pagina kunt u lezen welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken, de manier waarop we ze beveiligen en uw mogelijke keuzes met betrekking tot gegevens die u wel of niet met ons wilt delen.

Recht op inzage

U heeft het recht tot inzage in alle persoonsgegevens die wij van u bewaren. Indien u inzage wenst van uw persoonsgegevens die Middle Point geregistreerd heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Doel van de gegevensverzameling

Middle Point kan uw naam en e-mail adres gebruiken om u te informeren over nieuws over Middle Point of om informatie te sturen over vacatures die mogelijk interessant voor u zijn. Middle Point zal uw naam en e-mailadres niet aan derden overhandigen of verkopen. Bij uw inschrijving en het verzenden van uw CV (en ook daarna), kunt u aangeven of u nieuws en informatie van Middle Point wel of niet wenst te ontvangen.

De persoonlijke informatie, zoals naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, die we bijvoorbeeld naar aanleiding van uw inschrijving of CV verzamelen, wordt alleen gebruikt op geaggregeerd niveau en blijft vertrouwelijk. Het CV wordt opgeslagen in onze database, waartoe alleen onze eigen consultants toegang hebben. Zonder uw toestemming verstrekt Middle Point geen persoonlijke informatie van u aan derden, waaronder cliënten. (Onze consultants zullen uw gegevens toetsen aan die van opdrachtgevers en u daarover berichten. Nadat een consultant een interview met u heeft afgenomen en u wilt voorstellen voor een vacature, zal degene de vacature met u doornemen. Middle Point kan niet garanderen dat een cliënt die u voor een gesprek uitnodigt, u een (arbeids)overeenkomst zal aanbieden of aan uw carrièrewensen zal voldoen.)

Middle Point verzamelt uw persoonsgegevens alleen om de inhoud van onze site zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van onze gebruikers en om de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren.

Middle Point registreert IP adressen en browser types. We linken echter geen IP adressen door naar persoonsgegevens. Dit betekent dat terwijl de gebruikerssessie geregistreerd wordt, de identiteit van de gebruiker anoniem blijft. We gebruiken deze IP adressen om trends te ontdekken, het gebruik van de site te analyseren en brede demografische informatie te verzamelen voor toepassingen op geaggregeerd niveau.

Gegevensverzameling

Het is mogelijk om uw curriculum vitae te verzenden via onze site. Op deze wijze kan Middle Point uw gegevens toetsen aan die van onze opdrachtgevers. Deze gegevens zullen alleen via onze site beschikbaar gesteld worden op een beveiligde wijze en alleen voor uzelf en Middle Point.

Recht op correctie

Het is mogelijk om uw persoonsgegevens, CV en inschrijving bij Middle Point te allen tijde in te zien of te wijzigen. U kunt zich afmelden voor onze mailservice door een e-mail te sturen naar Middle Point. Uw naam wordt dan binnen één werkdag verwijderd uit onze database.

Recht op verzet

U heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens. Middle Point beoordeelt uw verzet binnen vier weken na ontvangst. Indien het verzet gerechtvaardigd is, beëindigt zij terstond de verwerking. U kunt uw bezwaar sturen naar het adres van Middle Point.

Meldingsplicht Middle Point

De verwerking van de gegevens wordt gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Middle Point houdt zich aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Ik ga akkoord met deze voorwaarden

Door deze site te gebruiken, stemt u in met de informatieverzameling, privacy beleid en de ethische gedragscode van Middle Point.

Veranderingen in het privacy beleid of ethische gedragscode

Indien we wijzigingen aanbrengen in het privacy beleid, of de ethische gedragscode worden deze gepubliceerd op deze pagina. Als de gegevens of de manier waarop deze worden gebruikt veranderen, zullen we u daarvan berichten via het adres dat in onze database staat. Wij raden u aan om deze site geregeld te bezoeken om zodoende op de hoogte te blijven van het beleid.

Vragen

Als u vragen heeft over het privacy beleid van Middle Point, kunt u een e-mail sturen naar info@middlepoint.nl.
Tweets