Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn bepalingen die wij schriftelijk hebben vastgelegd. Hierin is van alles geregeld over de overeenkomst die wordt aangegaan bij het detacheren of het direct in dienst nemen van kandidaten. Met onze algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten je als klant hebt. De zogenaamde 'kleine lettertjes' besparen je een hoop tijd. Als klanten weet je precies waar je aan toe bent bij het in de hand nemen van Middle Point als Recruitment bureau.

Nachtbeeld van een haven

Algemene Voorwaarden Detachering

Deze service biedt u de flexibiliteit om uw toekomstige medewerker echt goed te leren kennen voordat u een arbeidsovereenkomst aan gaat. Gedurende de detacheringsperiode betaalt u uitsluitend voor de daadwerkelijk gewerkte uren en dus niet tijdens vakantie of uitval; bijvoorbeeld als gevolg van ziekte. Na de overeengekomen detacheringsperiode kunt u met onze professional direct een arbeidsovereenkomst aangaan zonder bijkomende kosten. Algemene Voorwaarden Werving en Selectie.

Een boot bij zonsondergang

Algemene Voorwaarden Werving en Selectie

Executive search is onze dienstverlening die is gebaseerd op de werving & selectie van professionals voor directie en/of management posities voor een directe indiensttreding bij uw organisatie. Wij werken altijd op basis van het no-cure no-pay principe en uitsluitend op basis van (semi) exclusiviteit.