Offshore Energy

De Nederlandse Offshore industrie is wereldberoemd. Het is onder te verdelen in een mijnbouwdeel met (drijvende) olie- en gasplatforms en een maritiem deel, zoals de baggeraars, pijpenleggers en kraanschepen.

De industrie is groot geworden met de olie- en gaswinning op de Noordzee. De uitdagende weersomstandigheden gecombineerd met strenge veiligheidseisen hebben er voor gezorgd dat Nederlandse bedrijven zich kunnen rekenen tot de absolute top van de wereld.

Offshore Energy vacatures

Offshore schip bij zonsondergang

Ontwikkeling in de Offshore industrie

De Nederlandse Offshore markt legt zich steeds meer toe op de ontwikkeling van duurzame alternatieven. Van oudsher bedrijven die groot zijn geworden in het winnen van fossiele brandstoffen zijn zich in meerdere mate aan het toeleggen op windenergie en getijdenenergie. De industrie an sich creëert veel werkgelegenheid voor de scheepsbouw en haar leveranciers.

Duitsland daarentegen is groot in de Offshore Wind. Voor de kust en op land worden vele windparken aangelegd en de ambitie is dat in 2035 80% van alle stroom uit duurzame bronnen moet worden geproduceerd. Hamburg profileert zich als de offshore wind hoofdstad van Europa.

een offshore energy platform

Middle Point

Middle Point heeft een ijzersterke positie opgebouwd en is de springplank voor internationaal talent naar de grootste en heel aantal toeleveranciers van de maritieme industrie in Nederland en Duitsland. De gevraagde functies binnen de toeleveranciers zijn vaak vergelijkbaar als die we ook voor onze klanten uit de jachtbouw, scheepsbouw en offshore zoeken. Kijk bij onze vacatures naar het meest actuele aanbod voor de Nederlandse en Duitse markt.

Bekijk Offshore Energy vacatures