Voor klanten

Middle Point is de specialist in recruitment en detachering van professionals voor de maritieme industrie in Nederland en Duitsland.

Onze teams richten zich op verschillende maritieme deelmarkten en hebben zodoende een sterke  focus. Wij richten ons op de sectoren: Jachtbouw, Scheepsbouw, Offshore Energy en Maritime Technology. Daarnaast hebben we een  team dat zich specifiek richt op de Duitse maritieme industrie. U kunt bij ons terecht voor recruitment en detachering van professionals voor vaste- en tijdelijke posities, bijvoorbeeld ter versterking van uw projectteam. Daarnaast kunnen wij uw organisatie ontzorgen op het gebied van de registratie en verloning van door u zelf geworven internationale professionals.

Dienstverlening

Wij horen graag waar wij u mee van dienst kunnen zijn. Vanzelfsprekend beschikken wij over alle benodigde garantstellingen, certificaten en verzekeringen. Middle Point beschikt over een G-Rekening en aansprakelijkheidsverzekering en is door de DNV GL VCU gecertificeerd. 

De verschillende opties:

  • Detavast
  • Projectdetachering
  • Executive Search
  • Compliancy Contracting

Detavast

Deze  service biedt u de flexibiliteit om uw toekomstige medewerker echt goed te leren kennen voordat u een arbeidsovereenkomst aan gaat. Gedurende de detacheringsperiode betaalt u uitsluitend voor de daadwerkelijk gewerkte uren en dus niet tijdens vakantie of uitval; bijvoorbeeld als gevolg van ziekte. Na de overeengekomen detacheringsperiode kunt u met onze professional direct een arbeidsovereenkomst aangaan zonder bijkomende kosten. Om deze uiteindelijke indiensttreding te faciliteren, brengen wij de arbeidsvoorwaarden tijdens de detacheringsperiode in lijn met de door u voorgestelde arbeidsvoorwaarden. 

Projectdetachering

Wanneer u behoefte heeft aan de tijdelijke inzet van een professional, bijvoorbeeld voor het vervangen van medewerkers die zijn uitgevallen wegens ziekte of zwangerschap of ter versterking van uw projectteam, dan kan projectdetachering voor deze tijdelijke capaciteitsproblemen een goede oplossing bieden. Deze vorm van dienstverlening geeft een hogere mate van flexibiliteit en u betaalt uitsluitend voor de daadwerkelijk gewerkte uren.   

Executive search

U kunt ook bij Middle Point terecht voor de werving & selectie van professionals voor directie en/of management posities voor een directe indiensttreding bij uw organisatie. Wij werken altijd op basis van het no-cure no-pay principe en uitsluitend op basis van (semi) exclusiviteit. Op uw verzoek kunnen wij tevens een psychometrisch assessment uitvoeren. Onze gecertificeerde consultants maken hierbij gebruik van de instrumenten van Thomas International.

Compliancy Contracting

Middle Point ontzorgt u middels Compliancy Contracting bij de inzet van door u zelf geworven van arbeids- en kennismigranten en zelfstandigen (zzp’ers). Wij zorgen voor de registratie & relocatie van de professional en passen wetten, regelgeving en criteria compliant toe. Middle Point is referent  van de Belastingdienst en werkt intensief samen met de IND en het Expat Center. >>>

Bij de inzet van zelfstandigen (zzp’ers) is het zaak om de onafhankelijkheid op de juiste wijze te borgen, zodat het niet kan worden aangemerkt als een arbeidsrelatie met alle bijbehorende gevolgen vanuit civiel- en fiscaalrechtelijk perspectief. Middle Point werkt bij de inzet van zzp’er altijd met een goedgekeurde modelovereenkomst waarmee wij de onafhankelijke relatie goed vastleggen.

Middle Point werkt nauw samen met een praktijkgroep van advocaten en consultants gespecialiseerd in arbeidsrecht en zelfstandigheid. Wij zijn tevens aangesloten bij belangrijke brancheverenigingen die nauw betrokken zijn bij de totstandkoming en uitwerking van nieuwe regelgeving inzake ter beschikkingstelling en verloning.  Bepaalde situaties vragen om een voor u op maat gemaakte oplossing. Neem contact op met uw consultant om te kijken wat Middle Point voor u kan betekenen. 

Download PDF

Middle Point Compliancy Infographic